Ivan Kerepcic
Norme - informativna tema - Printable Version

+- Ivan Kerepcic (https://ivankerepcic.iz.hr)
+-- Forum: Norme (https://ivankerepcic.iz.hr/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Norme Općenito (https://ivankerepcic.iz.hr/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: Norme - informativna tema (/showthread.php?tid=3)Norme - informativna tema - Ikerepc - 03-03-2023

Softver koji radim za računanje norme.
Trenutno u ranoj fazi razvoja, ako do nečega dođe biti će prvo objavljeno ovdje